TeamViewer

Omogućava privremeni pristup do Vašeg računala.

Omogućava nam pristup do Vašeg računala bez potrebe za Vašom intervencijom.

U slučaju da imamo zauzete sve linije za brzo spajanje, spajanjem na listu čekanja osiguravate redoslijed rješavanja Vašeg problema.