Nadogradnje

Nadogradnju naših programskih rješenja možete preuzeti preko same aplikacije.

Ukoliko Vam aplikacija ne nudi nadogradnju, tada vjerojatno nemate pravo za istu, već ju morate kupiti.

Naziv programa Aktualna verzija
BankPOS 1904
ElementS 1902
ER 1902
ERV 102
MedKalk 1602
PiNP 1908b
PiR PRO 1902
POS 1901
RCF 1602
RIS 1903

Način označavanja verzija

Oznaka verzije programa je oblika GGBBR gdje je GG godina puštanja verzije u produkciju, BB redni broj verzije u godini, a R slovo revizije. Oznaka revizije ne mora postojati, jer svaki novi redni broj u godini nema reviziju.

Promjena rednog broja verzije znači značajnije promjene u programu, proširivanje funkcionalnosti koje za sobom povlači promjenu baze podataka.

Promjena revizije verzije znači manje promjene i ispravke u programu koje ne zahtijevaju promjenu strukture baze podataka.

Zbog toga promjene revizije programa su uvijek besplatne za korisnika, dok promjene između verzija programa ovise o trenutku kupnje programa i/ili ugovoru o podršci.


Ako koristite programe koji se ne nalaze na ovom popisu, tada eventualnu njihovu nadogradnju moramo posebno dogovarati.