Status naloga

Za svaku promjenu statusa Vašeg naloga dobiti ćete informaciju na e-mail koji ste dali kod kreiranja radnog naloga.

Ukoliko želite izvršiti uvid u sve radne naloge i njihove statuse koje Ste imali kod nas, morate se prijaviti. Podaci za prijavu se nalaze na radnom nalogu.

Prijava