Tvrtka

Informatika

Elektronika

Hardware

Software

Usluge

Sigurnosni sustavi

Industrijska elektronika

Akustika gips – Sveti Križ Začretje

O

O

O

 

 

AMG Studio d.o.o. -  Sveti Križ Začretje / Zagreb

O

 

O

 

 

Bravarija i tehnička zaštita Dijaković – Sveti Križ Začretje

O

 

O

 

 

Bravarija Piljek – Sveti Križ Začretje

 

O

 

 

 

Chemo Zaboky – Zabok / Zaprešić

O

+

O

 

 

Dermatovenerološka ordinacija S.Mateša Zagreb

O

O

O

 

 

Detmers kontejner d.o.o. – Sveti Križ Začretje

O

 

O

 

 

FINA

 

 

 

O

 

GEO oprema d.o.o. -  Sveti Križ Začretje

O

 

O

 

 

GP Špiljak d.o.o. – Hum na Sutli

+

 

+

 

 

GPU – vl. Franjo Veček – Sveti Križ Začretje

O

 

 

 

 

Grad Obrovac – Obrovac

 

O

 

 

 

Grad Zlatar – Zlatar

O

O

O

 

 

Graditeljstvo Lončar – Sveti Križ Začretje

O

O

 

 

 

Gradska knjižnica Krapina – Krapina

O

 

 

 

 

Infragrad d.o.o. – Obrovac

 

O

 

 

 

Konstruktor d.d. -  Zlatar

O

+

O

 

 

Leško d.o.o.  - Sveti Križ Začretje

O

O

O

 

 

Meditex – Zabok

O

+

O

 

 

Mjenjačnice Oliver Kapac – Macelj / Žutnica

 

O

 

 

 

M-profil d.o.o.-  Zabok / Zagreb

O

 

O

 

O

Općina Bedekovčina – Bedekovčina

O

O

O

 

 

Općinska knjižnica – Sveti Križ Začretje

 

 

O

 

 

OŠ Stjepan Radić – Brestovec Orehovički

O

O

O

 

 

OŠ Sveti Križ Začretje

O

O

O

 

 

RKT župa Presveto trojstvo – Krašić

O

 

 

 

 

Srednja škola Zlatar – Zlatar

O

 

 

 

 

SŠ Pregrada – Pregrada

 

O

O

 

 

Svjetlovod milenij d.o.o. -  Zagreb

 

 

 

 

O

TT inženjering d.o.o. – Zabok

O

 

 

 

 

Ured ovlaštenog  arhitekta  Dražen Boić – Zabok

O

 

 

 

 

Ured ovlaštenog ing. Ivan Dragčević – Zabok

O

O

 

 

 

Ured ovlaštenog ing. Mirko Lež – Zabok

O

 

 

 

 

Ured ovlaštenog ing. Zlatko Belošević – Zabok

O

 

 

 

 

Veran d.o.o. – Sveti Križ Začretje

O

O

O

 

 

Zagorska štednokreditna zadruga – Zabok / Desinić

O

O

O

 

 

Zagrebačka banka d.d.

 

 

O

O

 

 

 

LEGENDA:

·         Hardware – računala, serveri, umrežavanje, pisači, ploteri

·         Software – vlastita programska rješenja

·         Usluge – održavanje sustava, servisiranje opreme, školovanje djelatnika, izrada WEB stranica

 

 

·         O – aktivno više od 12 mjeseci

·         + u fazi implementacije ili neposredno završeno

·         Korisnici na ovoj referentnoj listi imaju ostvaren godišnji promet veći od 50.000kn ili su dugogodišnji korisnici naših usluga.